L O B I ©

(Lands Organisationen Bob International)

Herunder findes forslag til reviderede spilleregler, færdigbehandlet

i forbindelse med den afholdte Generalforsamling den 11. april 2003.

Foreningen Lands Organisationen Bob International’s

(forslag til) reviderede spilleregler:

Spilleregler for det ædle spil Bob under foreningen LOBI:

§ 1.      Spillet består af en spilleplade med bander og et hul i hvert hjørne med en 

diameter på 85 mm +/- 2mm (KE.-leg regnes som officiel standardstørrelse), 

minimum to spillestave (kaldet køer), to sorte pillebrikker  samt 15 røde og

15 grønne spillebrikker. Til spillet hører en passende mængde kartoffelmel, medvirkende til at give den rette friktion.

§ 2.      Spillet går ud på, at det hold, der først får alle sine farvede (røde eller grønne) brikker i hul har vundet.

§ 3.      Alle de røde og grønne brikker anbringes før spillets start jævnt fordelt  indenfor midtercirklen

§ 4.      Spillet startes ved, at to modstående spillere med køen i de sorte spillebrikker fører spillebrikkerne mod hinanden indtil de mødes hvorved de røde og grønne spillebrikker spredes (kaldet udlæg).  Såfremt én eller flere af de farvede brikker ryger i hul skal de blive liggende og indgå i det videre spil.

§ 5.0    Vi starter som vi plejer.

§ 5.1    Det hold der har spilleren med højest rang og dennes medspiller foretager udlægget.

Efter udlægget starter den spiller, der har højest rang på det hold som ikke har foretaget udlægget.

           Denne spiller lægger sin sorte brik på sin egen start linie (hjørne cirklerne for

           begge ender af startlinien må også benyttes) og tilstræber at ramme en eller

flere af de farvede brikker i hul. Den farve, der først ryger i hul er nu dette holds farve (rød eller grøn) i dette spil.

Såfremt der ved første stød ryger to eller flere forskelligt farvede brikker i hul skydes en ny brik i hul indtil spillefarven er entydig kendt.

Såfremt den sorte brik ryger i hul ved første stød evt. sammen med en eller flere farvede brikker mistes retten til at fortsætte og spillefarven er endnu ikke kendt (der skal i dette tilfælde ikke tages farvede brikker op fra hullet, hvilket også er gældende såfremt den sorte brik ryger ud over banden).

Spillet fortsættes nu af modstanderen til højre for den sidste spiller, der med samme fremgangsmåde tilstræber at støde en farvet brik i hul og dermed afgør spillefarven.

Skulle den første spiller mod forventning fejle sit første stød og ikke få nogen brikker i hul mistes ligeledes retten til at fortsætte og spillet fortsætter som nævnt ovenfor.

Eneste undtagelse fra at skulle anvende den sorte brik er hvis spilleren gennem én af de farvede brikker kan se sin egen startlinie eller hjørnecirkel.

I så tilfælde må der stødes direkte til den farvede brik, der ligeledes har gyldighed for holdets tildeling af spillefarve.

§ 6.      Spillet fortsættes indtil det ene af holdene har alle sine brikker i hul. Det hold, der foretog udlægget har én sidste tur tilbage, såfremt det andet hold får sine brikker i hul først. Skulle det derved ske, at begge hold får alle brikker i hul ender spillet uafgjort og alle får ét point (ved sidste spil to point).

§ 7.0    Mulige tvistigheder og afgørelser i løbet af spillet:

§  7.1   Støder spilleren den sorte brik ud over kanten, eller i ét af de fire huller skal

der tages højest to brikker af holdets farve op (rød eller grøn) , hvorefter modstanderen får lov at placere dem indenfor midtercirklen og begge brikker skal ligge på spillefladen. Det skal dog bemærkes, at der ikke kan skyldes, hvilket betyder, at såfremt holdet har mindre end to brikker i hul, tages så mange som muligt op.

§ 7.2    Hvis den sorte brik stødes ud over kanten eller i hul mister man ligeledes retten til at fortsætte, også selvom man har ét eller flere stød til gode.

§ 7.3    Hvis man skyder en rød ell. grøn brik ud over kanten placeres den så vidt muligt i nærmeste hjørne hvor den røg ud og man mister retten til at fortsætte spillet, uanset man samtidig skyder en eller flere brikker af egen farve i hul samtidig. Dog vil disse brikker forblive i hullet.

§ 7.4    Hvis en spiller ved ét stød får flere brikker af egen farve i hul opnår man ekstra stød af samme antal som det antal brikker af egen farve man skød i hul. Det har i den forbindelse ingen betydning om én eller flere af modstanderens brikker ryger i hul i samtidig.

§ 7.5    Alle spillebrikker skal inden der skydes til en brik anbringes vandret på spillefladen. En brik, der evt. skulle stå på højkant lægges ned der, hvor den standser.

§ 7.6    Spilleren, der skyder til en brik skal have staven ind over egen bordkant og må kun støde med den tyndeste ende af staven. Overtrædelse medfører tab af retten til at fortsætte serien samt at modstanderen får ret til at tage op til to af spillerens brikker fra et af hullerne og placere dem i midtercirklen.

§ 7.7    Idømmes man en straf, mister man under alle omstændigheder retten til at fortsætte, uanset om man har stød til gode grundet at man har stødt brikker af egen farve i hul.

§ 7.8    Det anses for usportsligt, men ikke forbudt (og kan derfor ikke straffes) såfremt en spiller bevidst skyder efter modstanderens brikker.

§ 7.9    Hvis man ved at støde til den sorte brik ikke rammer nogle af de røde eller

grønne brikker, mister man retten til at fortsætte, og modstanderen må tage op til to af spillerens røde eller grønne brikker op af hullet. Det tæller som et stød når man ikke længere kan se start linien gennem den brik der stødes til.

§ 8.0    Al usportslig optræden er forbudt og kan i grelle tilfælde tillægges en straf på én brik af egn farve op fra hullet. Denne afgørelse kan kun idømmes på sidedommeren/-ne (oversidderen/-ne) 's forlangende.

§ 9       Der anvendes, når een spiller støder flere røde eller grønne brikker i hul efter hinanden, følgende betegnelser:

           ved 0 brik i hul - uheldig serie

           ved 1 brik i hul - OK

           ved 2. brik i hul - godt                        

           ved 3. brik i hul - serie

           ved 4. brik i hul - god serie

           ved 5. brik i hul - heldig serie

           ved 6. brik i hul - utrolig heldig serie

           ved 7. brik i hul - ualmindelig utrolig heldig serie

           ved 8. brik i hul - ufattelig ualmindelig utrolig heldig serie

           ved 9. brik i hul - fantastisk ufattelig ualmindelig utrolig heldig serie

           ved 10. brik i hul - vanvittig serie

           ved 11. brik i hul - vild vanvittig serie

           ved 12. brik i hul - virkelig vild og voldsom serie

           ved 13. brik i hul – virkelig vild, voldsom og vanvittig serie

           ved 14. brik i hul - en WWW serie

           ved 15. brik i hul - fuldt hus

           ved 13. brik i hul – virkelig vild

            Revideret Skælskør, den 11. april 2003

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Tillæg til spilleregler af 17. oktober 2020

LOBI

TILLÆG TIL SPILLEREGLER AF 17.10.2020

Først de mest reelt banebrydende:

 1. Støder man, så man rammer en af modstanderholdets brikker, før man rammer en af sine egne brikker, går turen til næste spiller.
 2. Støder man en eller flere af modstanderholdets brikker i hul samtidig med en eller flere af egne brikker i hul, går turen til næste spiller.
 3. Støder man en eller flere af egne (og kun egne) brikker i hul, får man et (og kun et) nyt stød.
 4. Efter spredning af brikkerne ved spilstart, skal alle brikker, der er landet udenfor stødlinjerne eller i hul, placeres vilkårligt indenfor midtercirklen igen.

Så de mindre justeringer:

 1. Ved spilstart – hvis det hold, der først støder en brik i hul, får brikker af begge farver i hul samtidig, må holdet selv vælge farve.
 2. Spredning af brikker ved spilstart sker ved ført stød diagonalt fra to modstående hjørner (fra de to små cirkler)

Endelig de mindre og reelt unødvendige forslag til ændringer:

 1. Eventuelle tvivlsspørgsmål under spillet afgøres af den af oversidderne, der har højest rang. Denne har da funktion af ”dommer”.
 2. ”Dommeren” kan give advarsel til et hold, der ikke overholder spillereglerne. To advarsler til et hold giver tabt kamp og medfører at advarslen nulstilles.
 3. Hvis en spiller knækker køen, vil det give en advarsel til holdet.
 4. Hvis man vælter bordet, bliver det hold, der er skyld deri, taber af kampen og modtager en advarsel der vil være aktiv resten af aftenen og nulstilles ved næste advarsel samme aften som udløser tabt kamp.
 5. Hvis en spiller knækker bordet, medfører det udelukkelse af turneringsaftenen for den spiller, der har foretaget udåden. Alle aftenens kampe anses for tabt for den pågældende spiller, og turneringsplan for den resterende del af aftenen tilrettes.

SÅLEDES VEDTAGET PÅ FORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 17. OKTOBER 2020

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail