Regnskabspraksis

I lighed med andre koncerner aflægger LOBI hvert år regnskab.

Nyd vores finansielle fremgang og bemærk i samme åndedrag de fremsynede principper i regnskabsaflæggelsen:

1.
Regnskabet aflægges i porto. Dette for at kunne holde trit med inflationen. Vi har ikke endnu fundet noget mere inflationssikkert redskab end prisen for at sende et almindeligt brev. Portoen stiger meget mere end fast ejendom - også på langt sigt.

2.
Der aflægges kun regnskab for indtægter.

3.
Af rationalitetshensyn udarbejdes og revideres regnskabet af vores uafhængige revisor, som samtidig er kasserer i LOBI.

4.

I de senere år er vi overgået til mere enkel regnskabsaflæggelse, idet vi har droppet resultatopgørelse og balance.